Chính sách bảo mật

Trang Chính Sách Bảo Mật này sẽ giúp bạn hiểu cách Hạ Long Media thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi thông qua trang web này. Hạ Long Media cam kết bảo mật thông tin của bạn và tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào các biểu mẫu, gửi yêu cầu hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác liên quan.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm việc xác nhận đơn đặt hàng, liên lạc với bạn để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ, và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp. Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân và ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại thông tin cá nhân.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật hoặc chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi, hoặc bảo vệ sự an toàn của người dùng và cộng đồng.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của mình trong tài khoản cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi khi bạn không còn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp các chức năng và cải thiện trải nghiệm sử dụng trang web của bạn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà chúng tôi lưu trữ trong máy tính hoặc thiết bị của bạn thông qua trình duyệt web của bạn. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem lại Chính Sách Bảo Mật này thường xuyên để cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông qua việc sử dụng trang web Hạ Long Media, bạn đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.